تاریخ : چهارشنبه، 26 آذر ماه، 1393
موضوع :

26 آذر روز حمل و نقل گرامی باد


منبع این مقاله : :انجمن صنفی کالای اردستان ، نایین ، نطنز و حومه
آدرس این مطلب : http://anjoman215.com/122/26-آذر-روز-حمل-و-نقل-گرامی-باد/